LEASING SUPSIAM

ลิสซิ่ง ทรัพย์สยาม..เป็นมิตร สู้วิกฤตเคียงข้างคุณ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งความช่วยเหลืออย่างแท้จริง บริษัท ลีสซิ่ง ทรัพย์สยาม จำกัด พร้อมให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน สินเชื่อ กู้เงิน โดยครอบคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศไทย มีสาขาอยู่ที่จังหวัดแพร่ พะเยา ลำปาง น่าน สุโขทัย และเชียงราย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า.. พนักงานของเราจะดูแลท่านเป็นอย่างดี

สาขาของเรา/Our Branch

กิจกรรมบริษัท

นอกจากอบรมพนักงานของเราอย่างต่อเนื่อง บริษัท ลิสซิ่ง ทรัพย์สยาม จำกัด ยังออกไปร่วมกิจกรรม และทำความดีช่วยเหลือสังคม อาทิเช่น ปลูกต้นไม้ ทาสี ทำความสะอาด แจกน้ำ แจกอาหาร ในพื้นที่อีกด้วย

รวมภาพอบรมพนักงาน

พนักงานของเราเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เพื่อเรียนรู้แง่คิดและมุมมองใหม่ๆเพื่อประสิทธิภาพงานและชีวิตที่ดีขึ้น

Online Radio

วิทยุ ออนไลน์

การสื่อสารที่ดีและมีประโยชน์ นำพาให้องค์กรเจริญก้าวหน้า สร้างบุคลากรให้เป็นคนดีต่อสังคม