บริจาคสู้ภัย COVID-19

บริจาคอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 100 ชุด และหมวกตัวหนอน จำนวน 2,000 ชุด ให้แก่ โรงพยาบาลแพร่

ลิสซิ่ง ทรัพย์สยาม ร่วมใจสู้ภัย COVID-19
ทรัพย์สยามเป็นมิตร สู้วิกฤตเคียงข้างคุณ