ทำบุญสำนักงาน ตึกใหม่

ทำบุญสำนักงานใหญ่ ตึกใหม่ จังหวัดแพร่ บริษัท ลีสซิ่งทรัพย์สยาม จำกัด วันที่ 8 ตุลาคม 2563