รวมภาพอบรมพนักงาน

ร่วมรับฟังการบรรยาย เพื่อเรียนรู้แง่คิดและมุมมองใหม่ๆเพื่อประสิทธิภาพงานและชีวิตที่ดีขึ้นของพนักงานและลูกค้าของเรา

รวมภาพอบรมพนักงาน ปี 2565

รวมภาพอบรมพนักงาน ปี 2562

อบรมพนักงาน ประจำเดือนมกราคม 2559

อบรมพนักงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2557

อบรมพนักงาน ประจำเดือนธันวาคม 2556

อบรมพนักงาน ประจำเดือนตุลาคม 2556

อบรมพนักงาน ประจำเดือนเมษายน 2556